Easy Display Manager 3.2.6.9

Easy Display Manager 3.2.6.9

Samsung – 29MB – Freeware –
ra khỏi 12 phiếu
Dễ dàng quản lý trình bày có ba chức năng chính:

Để hiển thị thông tin liên quan đến các phím chức năng.
Thiết lập phím nóng mà kiểm soát các tính năng khác nhau chẳng hạn như quay và độ phân giải.
Để điều chỉnh độ sáng bằng cách sử dụng các phím chức năng.

Tổng quan

Easy Display Manager là một Freeware phần mềm trong danh mục Gia đình & Sở thích được phát triển bởi Samsung.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 3.016 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Easy Display Manager là 3.2.6.9, phát hành vào ngày 30/05/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

Easy Display Manager đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 29MB.

Người sử dụng của Easy Display Manager đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Easy Display Manager!

Cài đặt

người sử dụng 3.016 UpdateStar có Easy Display Manager cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản